Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u zaleđu Kastva na području Breze. Ulaz je pokraj makadama i šumskog putića koji se spušta prema vrtači. Već s ulaza je vidljiva veća količina krupnog otpada koje je prekriveno biljnim materijalom i s nekoliko trupaca. Nastavak jame je u obliku skoka prema sjeveru ispod dugog saljeva, no u ovaj dio nije zakoračeno jer je skok stvoren od nabacanog kućanskog i krupnog otpada. Pronađen je krupni otpad kao što je bubanj od perilice, salonitne ploče, velike plastične kante, tepisoni, te sitni komunalni otpad (plastične vrećice, životinjske kosti, građevinski otpad i sl.). Procijenjena količina otpada je minimalno 14 m3 (+/- 5 m3).

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Breza
Naselje: Breza
Dimenzije ulaza: 3*2 m
Duljina: 11 m
Dubina: 9 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela