Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u šumi na obroncima Učke u Zaleđu Opatije kod zaseoka Zatka. Dno prve vertikale je sipar posut različitim otpadnim predmetima: metalne kantice od boja, sprej, džezva, plastične boce i vrećice, životinjske kosti, staklo i sl. Sav otpad je starijeg datuma i jama ne predstavlja aktivno odlagalište otpada. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Opatija
Naselje: Veprinac
Dimenzije ulaza: 0,5*0,5 m
Duljina: 86 m
Dubina: 68 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela , Speleološka udruga Spelunka