Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u zaleđu Rijeke u općini Matulji kod sela Veli Brgud. Ulaz je dosta udaljen od bilo kakvog makadama obzirom na to kolike su količine i koji je sastav otpada pronađenog na dnu objekta. Bilo je potrebno dosta upornosti za devastaciju ove jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Matulji
Naselje: Veli Brgud
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: 37 m
Dubina: 66 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela