Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz selo Kolići na području Duge Gore u općini Generalski Stol. Ranije je bila onečišćena gomilom komunalnog otpada koji su u akciji čišćenja tijekom pet dana uklanjali speleolozi SO HPD Željezničara no otpada u jami ima još uvijek! *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Generalski Stol
Naselje: Duga Gora
Dimenzije ulaza: 7*3 m
Duljina: 45 m
Dubina: 28 m
Onečišćenje evidentirano: 2012
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar