Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Gorskom kotaru u okolici Čabra, 20 metara od ceste Crni Lug-Gerovo. Ulazna vertikala duboka je 15 metara, a jama se nastavlja no zbog smeća nije istražena do kraja. Na površini se vidi komunalni otpad, plastične kante, crkotine, crne vreće i ostalo.  

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Čabar
Naselje: Gerovski kraj
Dubina: 15 m
Onečišćenje evidentirano: 2022