Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u zaleđu Splita u selu Bebići kod Gornjeg Muća. Zasad nije do kraja speleološki istražena - poznato je da je dubine oko 15 metara, a u njoj je stara strvina krave, nešto plastike i kanti.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Muć
Naselje: Gornji Muć
Dubina: ~15 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Špiljar