Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova Golubinka nalazi se u zaleđu zaseoka Donji Begovići na jugoistočnim obroncima Biokova. U jamu se baca komunalni otpad. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Vrgorac
Naselje: Kozica
Dimenzije ulaza: 2.5*1 m
Duljina: 43 m
Dubina: 14.3 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPD Biokovo