Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini sela Špehari kod Generalskog Stola. Zagađena je raznim otpadom, a uz to je i djelomično potopljena zbog izgradnje akumulacionog jezera za potrebe hidroelektrane "Lešće". *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Bosiljevo
Naselje: Špehari
Dimenzije ulaza: 6*1.5 m
Duljina: 106 m
Dubina: 51 m
Onečišćenje evidentirano: 2017
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić