Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u NP Plitvička jezera, blizu ceste D1 između parkinga 1 i 2. Nakon ulazne vertikale od cca 10 m dolazi se u dvoranu 10x11 m, s ulaznom kosinom po kojoj je razasut komunalni otpad, procjena oko 2 m3. Nakon ulazne dvorane dalje se prostire kanal u dug 15 m do dubine od 17 m. Pristup objektu je jednostavan, ulaz prostran i samo čišćenje ne bi trebalo biti komplicirano.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Plitvička Jezera
Naselje: Plitvička Jezera
Dimenzije ulaza: 4,5*9,5 m
Duljina: 33 m
Dubina: 17 m
Onečišćenje evidentirano: 2023
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Karlovac