Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području konavoskih brda u blizini sela Šilješci, a smještena je na goloj i stjenovitoj zaravni. Ulaz u jamu je najuži dio objekta i postepeno se širi prema zaravnjenom dnu. Dno je u potpunosti prekriveno komunalnim otpadom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Konavle
Naselje: Brotnice
Dimenzije ulaza: 1*1.5 m
Duljina: 10 m
Dubina: 25 m
Onečišćenje evidentirano: 2024
Onečišćenje prijavio: SO HPD Sniježnica