Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Grgina jama se nalazi u blizini Slunja na području Lađevačkog Selišta, zaseok Selišće. Ulaz u objekt je u vrtači uz samu cestu što je i pogodovalo lakom ubacivanju otpada koji se nalazi na prvoj polici, nakon ulazne ulazne kosine i vertikale od oko 7 m. Radi se većinom o komunalnom otpadu starijeg datuma koji se pomiješao s lišćem i zemljom izvana, tako da je moguće da se u toj hrpi nalazi svašta.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Slunj
Naselje: Lađevačko Selište
Dimenzije ulaza: 4*2 m
Duljina: 29 m
Dubina: 24 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Karlovac