Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova golubinka ima ulaz pod Debelim brdom na području Višnjice u općini Vrgorac. Otvor je u neposrednoj blizini asfaltirane ceste prema Makarskoj. Na dnu jame nalazi se bačeni komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Vrgorac
Naselje: Višnjica
Dimenzije ulaza: 3*2 m
Duljina: 124 m
Dubina: 54 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPD Biokovo