Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova golubinka se nalazi u zaleđu Bribira pod obroncima Malog Plančanika. U blizini je više putova i naselja pa ne čudi da se u nju baca otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Skradin
Naselje: Bribir
Dimenzije ulaza: 11*3 m
Duljina: 25 m
Dubina: 7 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil