Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi sjeverno od zaseoka Minge na području drniških Sedramića. Ulaz je u blizini makadamskog puta, sakriven između stijena. Srećom, ulaz je manjih dimenzija pa vjerojatno i zbog toga jama nije teško onečišćena bačenim otpadom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska županija
Općina: Drniš
Naselje: Minge
Zaštićeno područje: Nezaštičeno podrjučje
Dimenzije ulaza: 1 m
Duljina: 0.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2016
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil