Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Nalazi se u zaleđu Opatije. U jamu je davno ubacivan otpad (podatak iz 1963.) i strvine a jama je i dalje onečišćena 2001. godine kada je ponovo posjećena. Stari otpad gotovo sigurno i dalje trune u jami... Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Opatija
Naselje: Veprinac
Dimenzije ulaza: 8*2 m
Duljina: 6 m
Dubina: 34,4 m
Onečišćenje evidentirano: 2001
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela