Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi južno od Zagvozda. Procijenjena dubina je oko 25 metara no u jamu se još nitko nije spustio da ju istraži jer se u nju ubacuje klaonički otpad. Oko ulaza širi se smrad trulog mesa pa su ga ljudi prekrili komadom lima… pametno.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Zagvozd
Naselje: Zagvozd
Dubina: ~25 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Špiljar