Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u zaseoku Tušići, u Konavlima. Smještena je 20-ak metara sjeverno od magistrale. Do ulaza se dolazi strmom padinom zaraslom makijom. Sitni komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Konavle
Naselje: Gruda
Dimenzije ulaza: 1.5*1 m
Duljina: 5 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 2024
Onečišćenje prijavio: SO HPD Sniježnica