Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Objekt se nalazi u okolici Rogoznice, a ulaz je neposredno uz cestu koja spaja zaseoke u zaleđu mjesta. Na dnu ove jame nalazi se manja količina komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Rogoznica
Naselje: Podglavica
Dimenzije ulaza: 1*0.6 m
Duljina: 28.5 m
Dubina: 19 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil