Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Grabovim vršićima neposredno uz cestu od Ogulina za Lički Osik. U njoj je pronađena manja količina otpada. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Perušić
Naselje: Kosa Janjačka
Dimenzije ulaza: 5*5 m
Duljina: 74 m
Dubina: 60 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Samobor