Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području Lovreća u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a lokaciju je prijavio odgovoran građanin. Ulaz je slabije vidljiv jer je zatrpan starim prozorima, no jama je ucrtana je na sve topografske karte.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Lovreć
Naselje: Lovreć
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Prijava građanina