Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u općini Cista Provo (šira okolica Splita) kod sela Svib. U njoj je pronađena cijela lepeza otpada - od životinjskih kostiju do pokrivača i kravata. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Cista Provo
Naselje: Aržano
Dimenzije ulaza: 1,5*2 m
Duljina: 67 m
Dubina: 50 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela