Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi nadomak makadamske ceste kojom se koriste stanovnici sela Anžići i lokalni poljoprivrednici. U špilju je ubačeno nekoliko većih „namotaja“ zahrđane metalne žice koja se inače koristi u vinogradarstvu te skoro ne zamjetna količina sitnijeg smeća.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Višnjan
Naselje: Mališi
Dimenzije ulaza: 1*0.7 m
Duljina: 19 m
Dubina: 8 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Underground