Tri nova objekta u bazi


U posljednje vrijeme dodali smo dva nova onečišćena objekta u okolici Rijeke i jamu na području Ogulina. Jovanova jama se nalazi na području Vrbovskog, duboka je 21 metar, a na njenom dnu nalazi se sitan i krupni komunalni otpad. U samoj Rijeci prijavljena nam je Zametska pećina koja ima ograđen ulaz, pa je otpad u njoj starijeg datuma. Nažalost, prijavljen nam je još jedan onečišćeni izvor rijeke Zagorske Mrežnice. Radi se o Izvoru Bistrac u kojem ima oko kubik otpada (automobilske gume, stari lonci, bojleri, kotači od bicikala). Podatke su dostavili članovi Speleološkog kluba Ozren Lukić, Speleološke udruge Estavela i Društva za istraživane krša – Freatik. Hvala svima!

Datum objave: 19/08/2020 I Autor: Ruđer Novak