Otkrivena nova onečišćena jama kod Tounja


Speleolozi ponekad obilaze špilje i jame koje su ranije istražene radi dopunjavanja katastarskih podataka. Tako smo prošle subote krenuli u Gerovo kraj Tounja nadopuniti stari nacrt Martinke pećine koju je u ožujku 1956. topografski snimio Srećko Božičević. Nacrt špilje završava sifonom no kako je izrađen u proljeće, išli smo ga ponoviti u sušem dijelu godine. Špilja u ovo doba nije potopljena pa smo ju do kraja istražili – ukupna duljina joj je oko tri puta veća. Većinom se radi o niskim kanalima kojima je tlo prekriveno sedimentom. Po sedimentu i lišću u samoj špilji, ali i po izgledu ulazne vrtače, vidi se da je u vrijeme visokih podzemnih voda čitav objekt potopljen. U ulaznoj vrtači lokalni stanovnici bacili su manje količine otpada (gruba procjena je da je na površini između kubik i dva raznog otpada, no lišće možda krije veće količine).

Datum objave: 03/09/2019 I Autor: Ruđer Novak