Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi uz šumski put u blizini sela Šušnjari kod Tounja. Objekt ima špiljski ulaz u manjoj vrtači, a u vrijeme visokih razina podzemnih voda cijela špilja i vrtača se potapaju. U strmoj ulaznoj vrtači među granjem i lišćem ima oko kubik do dva kućanskog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Tounj
Naselje: Gerovo Tounjsko
Dimenzije ulaza: 1*1,5 m
Duljina: 73 m
Dubina: 2 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar