Karlovčani prijavili novu jamu kod Brinja


Speleolozi iz karlovačke Speleološke udruge Ursus spelaeus (ime udruge je Špiljski medvjed) prijavili su još jednu vrlo ugroženu špilju kod Žute lokve. Radi se o Špilji u Gornjem lugu čiji ulaz se nalazi u vrtači uz makadamski put. S puta se velike količine otpada bacaju u vrtaču, a dio materijala završio je i u kosom ulaznom kanalu ovog objekta!

Datum objave: 11/10/2018 I Autor: Ruđer Novak