Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u blizini Žute lokve (Brinje) ispod makadamskog put na Vasiljevom brdu. Ucrtana je na topografsku kartu, a očito je dobro poznata i loklanom stanovništvu. S makadama se komunalni otpad baca u vrtaču, tako da je sreća u nesreći da je većina otpada blizu ulaza, no dio materijala završio je dublje u objektu. Na toj strmoj ulaznoj kosini ima dosta stakla tako da je potreban oprez kod kretanja!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Brinje
Naselje: Žuta Lokva
Dimenzije ulaza: 8*1,5 m
Duljina: 28 m
Dubina: 7 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus