Jama i špilja kod Lepogleve očišćeni od otpada


U nedjelju, 7. lipnja 2020. godine članovi Speleološke udruge „Kraševski zviri“ (SUKZ) Ivanec organizirali su čišćenje Jelovec jame i rudnika Velika Sutinska na području Ravne gore. Objekti se nalaze na području Grada Lepoglave (naselja Žarovnica i Donja Višnjica). Na akciji čišćenja je sudjelovalo 16 osoba, a uz speleologe SUKZ, u pomoć čišćenju i transportu otpada na površini priključili su se i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Varaždin, vatrogasci iz područja Lepoglave (DVD Kamenica, DVD Lepoglava) te speleolozi suradnici. Čišćenje speleoloških objekata bilo je uspješno provedeno te je iz podzemlja izvučeno oko 2-3 kubika otpada. U dogovoru s Gradom Lepoglava otpad je razvrstan te odvezen do prvog asfalta, kako bi ga mogli dalje preuzimati ovlaštena komunalna poduzeća. Akciju je financijski podržao Grad Lepoglava.

Godine 2019. onečišćeni objekti prijavljeni su „Čistom podzemlju“, volonterskoj speleološkoj inicijativi koja se bori protiv odbačenog otpada u speleološkim objektima te očuvanju krša. Speleološka udruga „Kraševski zviri“ Ivanec ja aktivni sudionik inicijative. Nakon čišćenja speleoloških objekata na ulaz istih postavljena je crvena pločica s natpisom „www.cistopodzemlje.info“. Od više onečišćenih speleoloških objekata koji su prijavljeni na području Grada Lepoglave (Jelovec jama, Jadekova jama, Jama na Roščici, Vranjka jama, rudnik Velika Sutinska na Ravnoj gori te Markova (Bračkova) jama na Ivanščici), za prvo čišćenje izabrana su upravo ova dva objekta koja se nalaze na vodozaštitnom području izvorišta „Ravna gora“ (Jelovec jama) i „Sutinska“ (rudnik Velika Sutinska).

Jelovec jama nalazi se blizu Cimerplaca na Ravnoj gori, u blizini glavnog makadamskog puta (Predragov put). Pristup do jame je poprilično strm, dok se u okolici jame nalazi gusto raslinje zbog čega je njen ulaz teško uočljiv. Jamu je 2007. godine istražilo Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba. Jama je dubine 12 m i tlocrtne duljine 18 m. Prilikom istraživanja otpad nije bilo zabilježen, a onečišćenje je evidentirano je 2017. godine prilikom monitoringa SUKZ. Tada su na dubini od 10-ak metara uočene crne i žute plastične vreće, a sadržaj vreća su bile životinjske kosti. Izvlačenje otpada na površinu je bilo zahtjevno zbog samih priprema odnosno izrade sidrišta u jami čija je funkcija bila transport speleologa te otpada. Kako je ulaz u jamu nakošen, transport otpada na površinu bio je nešto složeniji. Izvlačenje je bilo organizirano tako da su speleolozi na dnu punili transportne vreće s otpadom, nakon čega je otpad podizao jedan speleolog u sredini vertikale te dalje dodavao otpad ostatku ekipe na površini. Od ulaza jame otpad je bio transportiran na leđima vrijednih volontera do makadamskog puta gdje se razvrstavao na različite vrste otpada. Zahvaljujući prijevozu DVD-a Kamenica, otpad je na kraju prevezen makadamskim putem do prvog asfaltiranog puta kako bi ga mogli dalje preuzimati ovlaštena komunalna poduzeća.

Manje zahtjevno izvlačenje otpada bilo je iz rudnika Velika Sutinska, umjetnog speleološkog objekta koji je smješten u blizini vodocrpilišta „Sutinska“. Rudnik je 2007. godine također istraživalo Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba. To je zapravo napušteni rudarski, istražni rov kojeg je iskopala željezara iz Siska 1950-ih godina kako bi otkrila za eksploataciju isplative količine željezne rude. Kanal je jednostavne morfologije, horizontalan, bez nagiba, duljine oko 15 m te prosječne visine i širine oko 2 m. Iz rudnika je u akciji čišćenja izvađeno različitog vrsta otpada: staklenog (boce) otpada, plastičnog otpada (strgane bačve), plastične i metalne ambalaže od ulja, boja i lakova te elektroničkog otpada ispred samog ulaza u rudnik. Navedeni otpad je transportiran „ljudskim lancem“ preko potoka Žarovnica do asfalta.
U kasnijoj fazi, na ulaz očišćenih speleoloških objekata planirano je postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada. Kako bi se podigla ekološka svijet građana, nakon akcija čišćenja održat će se predavanje o zaštiti okoliša te problematici otpada u podzemlju (jesen-zima 2020).

Datum objave: 09/06/2020 I Autor: Ruđer Novak