Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

[:hr]Rudnik se nalazi u blizini Lepoglave na području Velike Sutinske uz potok Žarovnica. Radi se o istražnom iskopu koji je prije 70ak godina kopala željezara Sisak u potrazi za željeznom rudom. Posao je ispao neisplativ pa je kop napušten, a u njemu i ispred njegovog ulaza pronađena je veća količina staklene ambalaže, građevni otpad, kanistri i dr. Rudnik se nalazi na području II. zone sanitarne zone zaštite izvorišta „Sutinska“ te na području ekološke mreže NATURA 2000: POVS: HR2000369 – vršni dio Ravne gore. Rudnik su u okviru Čistog podzemlja 2020. očistili speleolozi SU Kraševski zviri.[:]

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Lepoglava
Naselje: Donja Višnjica
Dimenzije ulaza: 4*2 m
Duljina: 18 m
Dubina: 1 m
Onečišćenje evidentirano: 2019