Dvije nove onečišćene jame kod Metkovića


U bazu smo dodali dvije nove onečišćene lokacije u okolici grada Metkovića. Radi se o Kaluđerovoj jami koja još nije istražena zbog hrpe otpada koji se nalazi na samom ulazu i dublje u objektu. Veliki ulaz je neposredno uz cestu kod sela Kula pa se jama lako puni s otpadom. Druga jama je Jančeva jama uz naselje Pozla Gora u kojoj je situacija još gora – u nju je ubačeno najmanje 25 kubika sitnog i krupnog otpada.

Nove objekte su nam prijavili članovi Udruge Baštinik iz Metkovića koju smo upravo dodali kao 35 udrugu koja sudjeluje u Čistom podzemlju. Hvala na prijavi!

Datum objave: 10/05/2021 I Autor: Ruđer Novak