Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

[:hr]Jama se nalazi u okolici Ploča (Dubrovačko-neretvanska županija) uz cestu kod sela Kula. Nije nije istražena zbog velike količine raznog otpada koji se nalazi na ulazu i u objektu. Gruba procjena količine je da u jami ima između 10 i 20 kubika sitnog i krupnog otpada. Otvor jame je veličine cca 8 x 10 metara, a jama se koso spušta prema polju i lokalnoj cesti koja se nalazi udaljena 15 metara.[:]

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Ploče
Naselje: Plina Jezero
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Udruga Baštinik