Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi jugoistočno od Pazina kod zaseoka Zatkari. Hidrogeološki - radi se o povremenom ponoru, što značajno otežava situaciju sa širenjem onečišćenja. Naime, divlje odlagalište otpada, tj. potencijalni zagađivači iz bačenog otpada vodom se lako mogu širiti u druge dijelove podzemlja i kontaminirati izvore pitke vode.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Pićan
Naselje: Montovani
Dimenzije ulaza: 6*4 m
Duljina: 24 m
Dubina: 11 m
Onečišćenje evidentirano: 2007
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Istra