Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u istarskoj općini Bale, uz cestu Bale - Barbariga. Na ulazu je vidljiv stariji otpad kojeg je već prekrila vegetacija - frižideri, akumulatori, vreće sa sitnim otpadom. U jami i oko nje ima oko deset kubika bačenog materijala.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Bale
Naselje: Bale
Dubina: 21 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Underground