Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Objekt se nalazi na Korčuli u okolici Postrane Špilja ima tri ulaza koji su pregrađeni kamenim zidovima, a u plafonu špilje vidljivi su ostatci alata i širenja kanala. Po pričama u Postrani špilju su u 2.svjetkom ratu proširili Nijemci kako bi je koristili za skladištenje oružja. Iz Umjetne špilje iznad Žrnova očišćena je manja količina komunalnog otpada, 0,2 m3, a akciju je financirao Grad Korčula.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Korčula
Naselje: Žrnovo
Dimenzije ulaza: 2*2 m
Duljina: 17 m
Dubina: 0 m
Onečišćenje evidentirano: 2023

Vezane Objave

Čiste jame – Zelena Korčula