Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Baškim Oštarijama, u blizini zaseoka Stupačinovo i to unutar Parka prirode Velebit. Na samom ulazu počinje kosina prekrivena kršljem i otpadom. U nju se baca(o) komunalni otpad vjerojatno zbog slabo organiziranog odvoza otpada. Jamu su očistili članovi SKOL-a 2022. uz potporu Čistog podzemlja i Lidla Hrvatska.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Karlobag
Naselje: Baške Oštarije
Dimenzije ulaza: 0.5*0.5 m
Duljina: 35 m
Dubina: 16 m
Onečišćenje evidentirano: 2010
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić

Vezane Objave

Očistili smo Prpinu jamu u Baškim Oštarijama