Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jedna od mnogih onečišćenih jama (špilja) na Korčuli (Žrnovo) - ulaz je u gustišu 30ak metara od ceste iznad groblja iznad groblja no to nije spriječilo ljude da svašta u nju bace. Nakon kraćeg vertikalnog skoka, otvara se veća dvorana dimenzija 16 x 6 metara koja je cijela obasjana dnevnim svjetlom. U jami ima sitnog i krupnog otpada (dijelova auto olupina, vrata Fićeka...) pomiješanog s kamenjem. Iz jame Zaspile kod Postrane su članovi udruge "Osmica društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti" 2023. godine izvukli 8 m3 raznog komunalnog otpada, dijelova motora, automobila, bijele tehnike te preko 30 jedinki raznih životinja. Špilja je u potpunosti očišćena od otpada te je na ulaz zabijena pločica zabrane odlaganja otpada. Sav otpad transportiran je 50 tak metara na put gdje je utovaren i zbrinut od strane KTD Hober. Akciju je financirao grad Korčula.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Korčula
Naselje: Žrnovo
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: 20 m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2022

Vezane Objave

Čiste jame – Zelena Korčula