Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jedna od mnogih onečišćenih jama (špilja) na Korčuli (Žrnovo) - ulaz je u gustišu 30ak metara od ceste iznad groblja iznad groblja no to nije spriječilo ljude da svašta u nju bace. Nakon kraćeg vertikalnog skoka, otvara se veća dvorana dimenzija 16 x 6 metara koja je cijela obasjana dnevnim svjetlom. U jami ima sitnog i krupnog otpada (dijelova auto olupina, vrata Fićeka...) pomiješanog s kamenjem.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Korčula
Naselje: Žrnovo
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: 20 m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2022