Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi oko 1km JI od zaseoka Verovići na samom rubu kanjona rijeke Krke. Jama je jednostavnog pukotinskog tipa smjera Z-I. Iz nacrta je vidljivo da je ulazna vertikala dubine 14m dok se dno blago spušta od istočnog prema zapadnom dijelu jame. Na obje strane pukotine ispod ulaza dobro su razvijene speleotheme. U prvom izvješću istraživanja iz 1989. nema posebnih podataka o stanju u jami odnosno nisu navedeni podaci o njezinoj onečišćenosti. Dolaskom na jamu 2021. speleolozi HPK Svetog Mihovila su uočili veću količinu otpada u jami i karakterističnu ubačenu cijelu kadu za kupanje. Tom prilikom se nije ulazilo u jamu. Pri slijedećem dolasku i ulasku u jamu 18. 1. 2023. za potrebe izrade ovog izvješća zamijećeno je da je u jamu ubačeno toliko novog krupnog otpada da je potpuno prekrivena kada. Mjerenjem dubine vertikale izmjereno je 10m duljine što ukazuje da se na vrhu ulaznog sipara nalazi gotovo 4 m visine raznog otpada. S obzirom na površinu ulaznog dijela od više od 10 kvadratnih metara za očekivati je da se jami nalazi više od 30 kubičnih metara otpada. Dobar dio toga otpada čine krupni komadi što je dobra vijest jer možda neće biti potrebe za kopanjem. Isto tako u tom dijelu nisu zamijećene svježe strvine što ne znači da se neće pronaći dublje u otpadu. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Sinonim: Šibensko-kninska
Županija:
Općina: Skradin
Naselje: Rupe
Dimenzije ulaza: 4*4 m
Duljina: 20 m
Dubina: 18 m
Onečišćenje evidentirano: 2023
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil