Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jedna od nekoliko onečišćenih jama na ovom području - nalazi se zapadno od Splita u okolici sela Vrsine. U jamu se ubacuje komunalni otpad, najvećim dijelom plastika.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Marina
Naselje: Vrsine
Dubina: 20 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Špiljar