Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na Braču blizu ceste Postira - Pučišća. Objekt su očistili članovi Speleološki klub Ozren Lukić-a od komunalnog otpada, no zbog blizine "civilizacije" i loših navika lokalnog stanovništva još se smatra ugroženim od novog zagađenja. Jama je zaštićena kao podzemno stanište unutar ekološke mreže Natura 2000.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Postira
Naselje: Postira
Dimenzije ulaza: 1.5*2 m
Duljina: 55 m
Dubina: 22 m
Onečišćenje evidentirano: 2004
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić