Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ulaz u jamu nalazi se na Cresu u podnožju brda Rosulja na sjevernom kraju otoka. Jama se nalazi među suhozidima u području koje nije naseljeno, ali se očito koristi jer se na dnu jame nalazi manja količina bačenog otpada. Jama je očišćena krajem 2021. u akciji koju su organizirali članovi SU Estavele, a uz donaciju Čistog podzemlja i Lidla Hrvatska.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Cres
Naselje: Važminež
Dimenzije ulaza: 2*0.6 m
Duljina: 32 m
Dubina: 19 m
Onečišćenje evidentirano: 2016
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić