Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na padinama brda Viničice, sjeverno od sela Špehari u općini Bosiljevo. Ulaz jame nalazi se u neposrednoj blizini šumskog puta. Na 20-tak metara dubine u vertikali je uglavljeno smeće koje visi iznad dna jame. Većinom komunalni otpad, ima ga zapakiranog u crne i bijele vreće za smeće, ali i razasutog (dijelovi bicikla, PVC, kartonske i limene ambalaže, dječje pelene...). Jama je u potpunosti očišćena 2018. u dvije akcije Čistog podzemlja!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Bosiljevo
Naselje: Orišje
Dimenzije ulaza: 12*2,7 m
Duljina: 39,7 m
Dubina: 36,5 m
Onečišćenje evidentirano: 2016
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić

Vezane Objave

Bebina kakica – još jedna spašena jama
Bebina kakica dijelom očišćena… ali ide dalje!