Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u općini Bednja u selu Kramari, a radi se o manjem objektu s dva ulaza. U objektu i u blizini ulaza bačen je krupni i građevni otpad (OSB ploče, drenažne cijevi, drvene šipke od košare itd.)

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Bednja
Naselje: Cvetlin
Dimenzije ulaza: 2*1 m
Duljina: 6 m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2018

Vezane Objave

Završena akcija čišćenja jama kod Bednje
Najava akcije čišćenja u Bednji