Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi unutar Nacionalnog parka Mljet, uz cestu 300 metara zapadno od sela Goveđari. Jako je dostupna pa njen ulaz ljudi koriste za feštu i roštilj, što samo po sebi i nije zlo, no nažalost na ulazu su za sobom ostavili dosta plastičnog i raznog drugog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Mljet
Naselje: Goveđari
Dimenzije ulaza: 8*3 m
Duljina: 10.8 m
Dubina: 0.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2008
Onečišćenje prijavio: Hrvatsko biospeleološko društvo