Jama Mramor – novi onečišćeni lokalitet


Članovi SO PDS Velebita prijavili su nam novi onečišćeni objekt u bazu. Radi se o Jami Mramor u blizini Brinja, na zapadnim obroncima Škamnice. Zanimljivo je da 2010. u jami nije zabilježen nikakav otpad, a nekoliko godina kasnije zatečeni su bojleri, automobilske ratkape, plastika i više strvina. Objekt je poznat mještanima koji pričaju da su se ljudi u jamu spuštali preko srušenih jela (pronađeni su ostaci debla naslonjenih na stijene), kako bi se iz jame izvlačila voda ili led, a otuda je objekt zbog hladnoće i dobio ime Mramor. Ovo je još jedan dokaz da je problem zagađivanja podzemlja itekako aktualan i da je puno posla pred nama… Hvala Velebitašima na prijavi objekta!

Datum objave: 28/09/2018 I Autor: Ruđer Novak