Izvađeno više od 17 kubika otpada iz Jame u polju


» Popis Objekata

Jama u Polju je razvedena koljenasta jama ukupne dubine 65 metara koja „završava“ sifonskim jezerom koje je duboko oko deset metara.  Jezero nikada ne presušuje jer jama funkcionira kao povremeni ponor – kroz jedan od kanala se u doba velikih voda procjeđuje podzemna voda. Mještani okolnih kuća koristili su jamu kao divlji deponij otpada pa je u njoj prevladavao kućni otpad (plastične i staklene boce, odjevni predmeti i obuća), ali i nekoliko automobilskih guma, bicikala, bojlera… Ima ga u ulaznoj vrtači, na dnu ulaznoga dijela, pod ulazom, cijelom dužinom horizontalnoga kanala, na dnu druge okomice, duž zida okomice do jezera, na površini vode kao i na dnu jezera. Naime, otpad se vodenim bujicama godinama raznosio do najdubljih dijelova jame.

Speleološko društvo Špiljar, uz veliku pomoć udruge EKO selo Vrsine organiziralo je u rujnu i listopadu 2020. niz akcija u kojima su u potpunosti očistili jamu, a čišćenje su financijski poduprli Lidl Hrvatska i Čisto podzemlje! Samom izvlačenju otpada prethodilo je pet speleoloških akcija (raščišćavanje opasnih dijelova ulazne okomice, opremanje jame do jezera, prikupljanje otpada u horizontalnim dijelovima, prikupljanje otpada iz „donjih dijelova“ jame i jezera, te transport vreća pod ulaz, na dubinu od dvadeset metara.  Neovisno o ekipi u jami, druga ekipa je trpala otpad u vreće i izvlačila ga konopom na obližnju livadu. Tijekom zadnje akcije, prikupljene su boce i druga plastika koje je voda prilikom podizanja nivoa jezera „zabila“ u usjek zida, te je jama raspremljena. U čak dvanaest pojedinačnih akcija na kojima je sudjelovalo ukupno 75 osoba, prikupljeno je čak 17,5 kubika otpada čime je jama vraćena u prvobitno stanje. Otpad je trpan u plastične vreće koje su „živom silom“ izvučene na površinu, ukrcane u traktor i prebačene na mjesto s kojega su u više navrata odvožene na deponij.

Čišćenje Jame u polju je bez daljnjega najveći i poduhvat organiziran u okviru Čistog podzemlja i svim sudionicima akcije veliko hvala na uloženom vremenu i trudu. Za ovaj angažman, Čisto podzemlje je Speleološkom društvu Špiljar isplatilo donaciju od 37.500 kn.

Datum objave: 28/10/2020 I Autor: Ruđer Novak

Vezane Galerije