Devet novih onečišćenih jama: Dubrovnik, Rijeka, Karlovac


U bazu Čistog podzemlja prijavljeno nam je devet novih onečišćenih špilja i jama od Dubrovnika, do Rijeke i Karlovca. Nažalost baza nam se u posljednje vrijeme brzo puni…

Speleološki odsjek HPD Sniježnica prijavio nam je čak šest novih onečišćenih objekata: jamu Sveti Ivan, Jamu u Dubokoj dolini, jamu Jade, jamu Jasenova glavica, jamu Mississippi i Jamu u Donjoj Dubravi. Ovi objekti nalaze se na poluotoku Pelješcu i većina je teško onečišćena komunalnim otpadom i strvinama. Jame su pronađene u sklopu biospeleološke ekspedicije 2019. godine.

U okolici Rijeke članovi Speleološke udruge Estavela prijavili su nam tri objekta: Jamu Semić, Sova špilju i Pećinu jazbinu. Ovi su objekti također teško onečišćeni strvinama i otpadom, a nažalost uglavnom se radi o materijalu novijeg datuma!

Konačno, Speleološko društvo Karlovac prijavilo nam je Grginu jamu u kojoj su pronađene velike količine komunalnog otpada starijeg datuma. U neslavnoj utrci za drugo mjesto županije s najzagađenijim podzemljem Karlovačka i Šibensko-kninska županija opet su se izjednačile s po 114 objekata. Hvala svima na prijavama!

Datum objave: 13/03/2020 I Autor: Ruđer Novak