Čisto podzemlje i LIDL-Hrvatska pomogli čišćenje izvora pitke vode


» Popis Objekata

Čisto podzemlje je uz pomoć LIDL-a Hrvatska doniralo sredstva za čišćenje još jednog speleološkog objekta u okolici grada Ogulina! Ovaj puta radi se o potopljenom sustavu špilja koji je jedan od izvora naše krške ponornice, rijeke Zagorske Mrežnice.

Onečišćen izvor pitke vode koji koristi 50.000 stanovnika

Špiljski sustav  Pećine – Veliko vrelo je potopljena izvor špilja koja se nalazi u jezeru Sabljaci. Radi se o jednom od istraživački i znanstveno najzanimljivijih potopljenih speleoloških objekata Hrvatske. Područje Modruškog Zagorja u kojem se ovaj sustav špilja nalazi predstavlja zonu stalnog istjecanja podzemnih voda prostranog karbonatnog zaleđa koje prostorno obuhvaća planinsko područje Bjelolasice i Velike Kapele, polja u kršu s jugozapadne strane Velike Kapele i dio planinskog područja prema moru. Ovi se izvori koriste za vodoopskrbu preko 50.000 stanovnika područja Ogulina i Jospidola. Njihova čistoća stoga je presudna za stanovnike čitavog područja. No, ovi izvori nemaju vrijednost samo kao prirodan resurs, već su oni i važna staništa jedinstvene podzemne faune koja je izuzetno osjetljiva na promjene kvalitete vode. Naime, na ovom je području poznato čak šest različitih staništa naše endemske čovječje ribice, vrhunskog podzemnog predatora.

Nažalost, na ulazu u izvor Veliko vrelo zabilježene su velike količine krupnog otpada, među ostalim i olupina automobila. Upravo zato potrebna je dodatna edukacija lokalnog stanovništva kako bi se spriječilo buduće odlaganje otpada i zagađenje bogatog izvora pitke vode.

Tijekom jedinstvene akcije čišćenja pod vodom pucala užad i auto olupine

U ekološkoj akciji koju su organizirali članovi udruge Adipa i Društva za podvodne sportove Zagreb, sav krupni otpad uklonjen je s ulaza u izvor Veliko vrelo. Za vađenje olupine automobila bilo je potrebno koristiti tehnike koje se inače koriste u podvodnim radovima za podizanje velikih tereta ispod površine vode. Olupina Opel Cadetta sastojala se od 2 dijela koja su se nalazila na 12 i na 9 m dubine. Zbog iznimne tehničke složenosti akcije čišćenja koja se odvijala u hladnoj i zamućenoj vodi, izvlačenje se vršio u 2 navrata. U prvoj akciji 5 svibnja, 2020. korištenjem tzv. „padobrana“ odnosno balona za podizanje tereta koji ima volumen od 500 L izvučen je stražnji kraj auta. Ronioci su prvo gurtnama u uvjetima vrlo male vidljivosti obuhvatili dio auta, privezali tzv. padobran i napunili ga zrakom tako da je on svojim uzgonom podigao olupinu na površinu vode. Zatim su olupinu na površini jezera ukopčali na sajlu koju je povukao traktor pomoću posebnog sustava za izvlačenje koji je za tu priliku postavljen. U istoj akciji ronioci su pokušali izvući i prednji kraj auta, ali je otpor bio izuzetno velik zbog toga što je olupina većim dijelom bila zakopana u mulj. Uže za izvlačenje je u više navrata puklo, a u posljednjem pokušaju pukao je i prednji kraj automobila.

Zbog iznimno teških uvjeta rada, izvlačenje je nastavljeno 2. srpnja, uz sudjelovanje Kluba podvodnih aktivnosti „Vodomar“ iz Duge Rese. Ovom prilikom ronioci su uspjeli podići olupinu na površinu padobranom bez većih problema, te je ona opet izvučena traktorom pomoću čelične sajle. Uz olupinu automobila iz izvora je izvučena i traktorska guma, kotači od bicikala, i ostali sitni otpad u vidu limenki i trulih lonaca. Ukupno je prikupljeno oko 2.5 kubika krupnog i sitnog otpada.

Za ovu iznimno složenu i visoko vrijednu akciju, Čisto podzemlje i LIDL-Hrvatska isplatili su donaciju u iznosu od 12.500 kuna! Iskreno čestitamo svim sudionicima na odličnom poslu.

Datum objave: 06/07/2020 I Autor: Ruđer Novak

Vezane Galerije