Očišćeni speleološki objekti


Matatinova pećina (sinonim: Matatinova špilja)

Špilja se nalazi u Kijevu u području Krivodola koje je izrazito bogato speleološkim objektima. Uz špiljski, ovdje postoji i jamski ulaz u objekt, a upravo kroz njega ubačeno je više kubika komunalnog otpada i strvina u podzemlje. Špilja je ... I

Jama Vrapčanka

Jama na Zagrebačkoj Medvednici unutar Parka prirode, i to u posebnom rezervatu Bablji Zub-Ponikve. Čini se nevjerojatno glupo, ali i toga ima: neodgovorni ljudi u nju su ubacili oružje i MES (minsko-eksplozivna sredstva) vjerojatno zaostalo od ... I

Špilja kod Medića ograde

Špilja se nalazi u neposrednoj blizini, odnosno iznad izvora Cetine. U blizini i u njenom ulaznom dijelu ima mnogo krupnog komunalnog otpada koji ugrožava čistoću rijeke. U posjeti špilje 2022. godine, zatekli smo čisti objekt – nije nam ... I

Pećina Svetinja

Špilja se nalazi na Crnopcu u blizini Gračaca, unutar Parka prirode Velebit. Na ulazu su izgrađene stepenice, a u špilji je postavljen oltar na koji vjernici donose odjeću bolesnika s nadom u njihovo ozdravljenje; kroz godine se nakupilo se ... I

Baričevića pećina (sinonim: Špilja iznad Vukovića vrela)

Špilja se nalazi u neposrednoj blizini izvora rijeke Cetine. Raznog otpada ima u i oko špilje, a u blizini su vodocrpilišta i punionice vode. U špilji je primijećen brlog lisice. Špilja je očišćena 2022. godine u akciji koju su podržali Lidl ... I

Golubinka kod Marčane

Jama se nalazi kilometar zapadno od Marčane, odnosno oko 8 kilometara zapadno od Vodnjana. Bila je onečišćena komunalnom otpadom do 2011. godine kada su je očistili speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza. Nažalost, posjetom jame u 2019. godini ... I

Ponor Rupećica

Ponor je zaštićen kao stanište podzemne faune unutar ekološke mreže Natura 2000, a nalazi se u zaseoku Gerovci, južno od Ogulina. U nekoliko eko-akcija su speleolozi i ronioci Hrvatsko biospeleološko društvo-a i SO HPD Željezničara, uz pomoć ... I

Mikića jama

Jama se nalazi u području Orijevac u blizini Perjasice. Na dnu ulazne vertikale se nalaze velike količine komunalnog otpada koji formira stožac u podu dvorane. Tijekom 80-ih godina istraživanja su zbog otpada prekinuta već u ulaznom dijelu, no ... I

Loza jama (sinonimi: Svitna loza, Jama kod Špehara)

Jama se nalazi u blizini sela Špehari. Služila je lokalnom stanovništvu kao smetlište, a ubacivane su i životinjske strvine. Članovi Speleološkog kluba Ozren Lukić očistili su jamu od otpada. I

Zeleno jezero

Ova potopljena jama se nalazi u zaseoku Gerovci, južno od Ogulina. U nekoliko eko-akcija su speleolozi i ronioci Hrvatsko biospeleološko društvo-a i SO HPD Željezničara, uz pomoć mještana i učenika osnovnih škola, očistili Zeleno jezero. I

Špilja pod Runjavom glavicom

Ova mala špilja se nalazi u blizini sela Malovan (Gračac) unutar Parka prirode Velebit. Pristupačna je s makadamske ceste, pa su neodgovorni ljudi u nju bacili nešto kućanskog otpada (uglavnom limenke od hrane, ukupno oko 0.5 kubika). Špilju su ... I

Pećina kod dječjeg oporavilišta

Ovaj objekt nalazi se na Ćićariji u blizini doma na Poklonu. Ulaz je u blizini prohodnog puta pa se u jami nalazi bačeni komunalni otpad. Srećom nema ga puno (stare limenke, boce, vrećice) jer se jama nalazi u vodozaštitnoj zoni. Objekt je ... I