Očišćeni speleološki objekti


Medjame – Dubrava 3

Ova jama se nalazi u Samoborskom gorju u blizini Dubrave Samoborske gdje ima mnogo onečišćenih objekata. Zbog blizine ljudi i lakog pristupa u jamu su bačene goleme količine komunalnog otpada, a ulaz je dijelom zatrpan zarušenim kamenjem! 2009. ... I

Medjame – Duga jama (sinonim: Dubrava X)

Ova jama se nalazi u Samoborskom gorju u blizini Dubrave Samoborske gdje ima mnogo onečišćenih objekata. Zbog blizine ljudi i lakog pristupa u jamu su bačene goleme količine komunalnog otpada, a ulaz je dijelom zatrpan zarušenim kamenjem! 2009. ... I

Rabakova pećina

Jedna od čak četiri onečišćene jame na Ročkom polju (Buzet) u selu Glavići. Jama je zaštićena kao stanište podzemne faune unutar ekološke mreže Natura 2000. U nju se bacao komunalni otpad (uglavnom plastika i limene konzerve), a dokazano je ... I

Jama Rebica

Jama se nalazi uz cestu, nekoliko stotina metara zapadno od sela Brajkovići kod Rovinjskog sela. U nju je bačeno oko 5 kubika komunalnog otpada, a 2011. godine su je u sklopu projekta “Karst Underground Protection” očistili članovi ... I

Jama Cenacolo

Jama se nalazi pet kilometara sjeverno od Istarskog Novigrada u Mjestu Karigador. Iz nje su speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2011. godine u sklopu projekta “Karst Underground Protection” izvadili oko 3 kubika komunalnog otpada. I

Jama kod Makovci

Jama se nalazi u blizini sela Makovci oko pet kilometara istočno od Grožnjana (sjeverozapadni dio Istre). U sklopu projekta “Karst Underground Protection” speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2011. godine očistili su sav otpad iz jame. I

Jama u polju (selo Katun Lindarski)

Jama se nalazi u blizini sela Katun Lindarski oko osam kilometara južno od Pazina. U sklopu projekta “Karst Underground Protection” speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2011. godine očistili su otpad iz jame (cipele, žice, kosti, ... I

Brečevska jama

Jama se nalazi kilometar istočno od sela Brečevići, sjeverozapadno od Tinjana (Pazin). Jamu su speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2008. godine u sklopu projekta “Underground Istria” očistili od bačenog komunalnog otpada. I

Jamorina

Jama se nalazi u selu Beram, sjeverozapadno od Pazina, a speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza su ju 2008. godine u sklopu projekta “Underground Istria” očistili od bačenog komunalnog otpada. I

Ponor kod Stancije Vergotini

Ponor se nalazi u zaleđu grada Poreča kod Stancije Vergotini. Jamu su speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2008. godine u sklopu projekta “Underground Istria” očistili od bačenog komunalnog otpada. I

Jama Štifanići

Jama se nalazi u selu Štifanići, južno od Baderne (zapadna Istra). Jamu su speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2008. godine u sklopu projekta “Underground Istria” očistili od bačenog komunalnog otpada. I

Radoši kod Višnjana

Jama se nalazi u selu Radoši, oko četiri kilometra jugozapadno od Višnjana. Jamu su speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2008. godine u sklopu projekta “Underground Istria” očistili od bačenog komunalnog otpada. I

Jama na Kunfinu

Jama na Kunfinu nalazi se nedaleko od sela Draguzeti na području općine Tinjan. Ulaz je smješten u šumi, u blizini sela Draguzeti. Područje oko jame naziva se Kunfin zbog toga što je u blizini kameni kunfin (kamen koji označava granicu posjeda) ... I

Golubinka kod Kloštra

Jama se nalazi ispod Kloštarske glavice istočno od istoimenog sela, na sjevernom dijelu Limskog kanala. Jamu su speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2008. godine u sklopu projekta “Underground Istria” očistili od bačenog ... I

Dvori

Jama se nalazi u selu Dvori na cesti od Poreča prema Vižinadi. Jamu su speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2008. godine u sklopu projekta “Underground Istria” očistili od bačenog komunalnog otpada. I