Onečišćeni speleološki objekti


Brkina jama

Jama se nalazi u Grabovim vršićima neposredno uz cestu od Ogulina za Lički Osik. U njoj je pronađena manja količina otpada. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. I

Babačanka

Otvor jame se nalazi uz cestu u selu Gregorci (općina Tinjan). Ulaz je neposredno uz rub polja pa ne začuđuje da se u nju baca svakakav otpad. I

Žuževačka jama

Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu Ogulin-Jasenak na području Žuževačke kose. Unutra je stari komunalni otpad kojeg na sreću nema previše. I

Jama Golubinka (Donji Begovići)

Ova Golubinka nalazi se u zaleđu zaseoka Donji Begovići na jugoistočnim obroncima Biokova. U jamu se baca komunalni otpad. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. I

Jama iznad vodospreme

Jama se nalazi uz Bilušin vrh na Korčuli u blizini sela Postrana. U blizini su i putevi i ljudsko naselje pa ne čudi da je u njoj pronađeno nekoliko kubika komunalnog otpada i strvina. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje ... I

Jama pod Vlakom

Jama se nalazi u blizini zaseoka Donji Božići na području Unešića. Blizu nje prolazi put pa ne čudi da u jami ima otpada, no na sreću radi se o malim količinama. I

Špilja u Potomju

Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Potomja. Radi se o vrlo aktivnom deponiju u koji je dosad bačeno na desetine kubika komunalnog otpada – cijela dvorana ispunjena je kućanskim otpadom. I

Špilja u Bilopolju 2

Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Bilopolja, a u njoj su pronađene manje količine komunalnog otpada. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje špilje. I

Špilja u Žarmi

Špilja se nalazi uz glavnu cestu na Pelješcu, nedaleko od sela Drače. U špilji je oko pola kubika građevinskog otpada (armatura, najloni, staklena i plastična ambalaža). I

Jama više vodospreme

Jama se nalazi uz glavnu cestu na Pelješcu, nedaleko od sela Oskorušno. U jami se nalazi manja količina (nekoliko vrećica) kućanskog otpada – konzerve, ambalaže od lijekova i slično. I

Jama u Potkalaču

Jama se nalazi na Pelješcu u okolici Trpnja, u blizini ceste prema Dubi Pelješkoj. U jami je pronađena manja količina otpad (oko pola kubika), a većinom se radi o staroj odjeći. I

Jama u Gomilicama

Jama se nalazi na Pelješcu u okolici Trpnja, u blizini ceste prema Dubi Pelješkoj. U jami ima oko kubik i pol raznog sitnog kućanskog otpada. Kraj ulaza prolazi cesta pa je moguće i da je jama otvorena prilikom izgradnje. Zbog toga je ulaz vrlo ... I

Lasina jama

Jama se nalazi u Dugopolju u zaleđu Splita, neposredno uz gusto naseljeno i industrijalizirano područje. Nažalost cijeli je objekt zatrpan prilikom izgradnje skladišta u industrijskoj zoni Dugopolje…. Srećom jama je istražena i topografski ... I

Prišćica

Jama se nalazi na području Ozlja, južno od rijeke Kupe kod sela Lukunić draga. Na dnu objekta ima dosta kosti (vjerojatno domaćih životinja) i par kubika komunalnog (kućnog) otpada. Dosta otpada ima i na ulaznoj kosini i preko njega treba ... I

Jama pod Guvnom

Jama se nalazi u šumama na području Jelovog Klanca kod Rakovice. Ulaz je u blizini makadamskog puta pa u njoj ima komunalnog otpada i životinjskih ostataka. I